Sellisel kujul pole euro jätkusuutlik

Pankur Indrek Neivelt ütles, et ehkki eurole üleminek toob mitmeski mõttes kergendust, pole see päris see euro, mille poole püüdlesime.