Kes oleks Eesti Panga juhina parim?

by Indrek Neivelt

Minu käest küsitakse viimasel ajal palju, kes oleks parim keskpanga president. Kandidaate on tervelt neli. Väga erineva tausta ja erinevate iseloomudega inimesed.

Millist presidenti meile vaja on?

Peamiselt on räägitud sellest, et panga president peaks olema nii tugev spetsialist makromajanduses kui ka tugev administraator. Ta peaks keskpanga koridoridesse värsket õhku tooma. Oleks vaja värsket verd ja piisavalt jõulist tegijat, kes asjad uue energiaga käima lükkab. Samas arvestades Euroopa rahaliidu olukorda on ka seal vaja tugeva selgrooga isikut, kes teiste keskpanga juhtidega nagu võrdne võrdsega suhtleb. Kindlasti peab ta praegustest teemadest „läbi hammustama“ ehk siis aru saama kui tõsine on olukord euroalal.

Minu arvates on arutelude juurest välja jäänud üks tähtis aspekt. Nimelt peab keskpanga uus juht olema suuteline siinsete kommertspankade juhid – ja parem oleks kui ka pankade omanike juhid – „üles rivistada“. See võime oli olemas Vahur Kraftil, aga Andres Lipstokil see puudus. Olen veendunud, et kui Kraft oleks keskpanga juhina jätkanud, poleks meil olnud sellist laenukasvu nagu oli aastatel 2006 ja 2007. Kraft oleks lihtsalt pangajuhtidele otsa vaadanud ja öelnud, et nii ei tohi. Ja pangajuhid oleks teda kuulanud.

Kui kõiki neid kriteeriume vaadata, on valik väga lihtne. Jürgen Ligi on teistest peajagu üle. Ta saab hästi aru, mis toimub euroalal, lisaks on ta ka tubli administraator. Tundes piisavalt hästi kohalikke pangajuhte ja ka mõnede omanikpankade juhte, arvan, et kui keegi kandidaatidest, siis ainult Jürgen võiks mõne Rootsi panga juhi enda juurde Estonia puiesteele vaibale kutsuda. Tõenäoliselt saadaks pangajuht küll oma asetäitja, aga signaal oleks sellegipoolest tugev.

Olen Jürgeniga paljudel kordadel vaielnud ja tihti jäänud erinevatele seisukohtadele. Hindan teda väga kõrgelt, sest  tal on oma maailmavaade ja ta on põhimõttekindel mees. Kuna ühest vastust ei olegi majanduses tavaliselt võimalik saada, on mul temaga alati olnud huvitav vaielda.

Jürgen Ligile heidetakse ette tema parteilist kuuluvust. Väga huvitav etteheide. Taasiseseisvusaja kahekümne aasta jooksul on üle poole ajast peaministriteks olnud endised kommunistliku partei liikmed. Kas Reformierakonda kuulumine on siis hullem? Ning konkurssi välja kuulutades ei öeldud, et juht ei tohi olla parteilise kuuluvusega. Pealegi on ka põhiseaduses on öeldud, et kõik on võrdsed, sõltumata soost, rahvusest või usutunnistusest.

Parteilist kuuluvust võiks ja peaks ette heitma ainult siis, kui koha valikul on peamine kriteerium parteipilet. Siin on ju olukord vastupidine – parteipilet on pigem takistuseks.

Tegelikult oleks parim variant kui panga presidendiks saaks Jürgen Ligi, kes võtaks Hardo Hanssoni endale nõunikuks ja Hardo Hanssonist võiks saada näiteks järgmine Eesti Panga nõukogu esimees.