Teedeehitusest kõrvaltvaataja pilgu läbi

by Indrek Neivelt

Maanteeameti infopäeval 12. aprillil 2013 tehtud ettekande alusel

Ilmselt ei ole Tallinnas autojuhti, kes teede-tänavate olukorraga rahul on. Oleme harjunud, et valitsuskoalitsiooni esindajad kiruvad linnavalitsust, et need tänavaid korras ei hoia. Linnavalitsus omakorda kritiseerib valitsust, kes kohalikele omavalitsustele raha ei anna. Autojuhid kiruvad linnavalitsust ja Maanteeametit. Kuigi Maanteeamet linna tänavate eest ei vastuta. Kellel on siis ikkagi õigus? Ja kes vastutab?

Teede ehitamiseks ja korrashoiuks on vaja koguda makse. Makse omakorda võib võtta meilt kui tarbijatelt (käibemaks ja aktsiisimaks) või siis vastavalt meie sissetulekutele (tulumaks). Ilmselt on kõige õiglasem võtta teede korrashoiuks vajaminev raha autoga sõitjatelt ja kütuse aktsiis on siin kõige õiglasem lahendus. Teedemaks oleks ka alternatiiv aga olgem ausad, et igale tänavale tõkkepuud ette ei pane ja üksikute teede maksustamine ei lahenda suurt pilti.  Seetõttu on meil teede rahastamiseks ette nähtud kütuseaktsiis. Vastavalt seadusele läheb teedeehitusse ja -korrashoidu summa, mis on kolmveerand laekuvast kütuseaktsiisist.

Kui me mõtleme maksude sisule, siis on kütuseaktsiis mõeldud teedetänavate korrashoiuks.  Euroopa Liit annab meiesugustele vaestele maadele raha juurde, et me oma infrastruktuuri nagu teed saaksime korda teha. Et me selles osas muule Euroopale kiiremini järgi jõuaks. See on ikka asjade tegelik mõte. Ehk siis teedele peaks minema kütuse aktsiis pluss Euroopa abiraha.

Teine ja mitte vähem oluline küsimus on , et miks läheb laekuvast aktsiisist ainult 75% teedele ja kohalikud omavalitsused peavad oma teed-tänavad ise korras hoidma? Kohalikud omavalitsused teatavasti saavad oma põhitulud üksikisku tulumaksust. Miks peaks kohalik omavalitsus korjama tulumaksu tänavate korrashoiuks?  See ei ole ju õiglane, sest juhul kui inimene teenib korralikult, aga tööl käib ühiskondliku transpordiga või jala, siis maksab ta tänavate korrashoiuks raha aga samal ajal  tänavatel sõidavad hoopis Tallinna lähivaldade maasturid. Nemad selle eest  ju ei maksa. Ja miks peaks näiteks Tallinna linna teede korrashoiu eest maksma ainult Tallinna kodanikud?  Siin sõidavad ju praktiliselt kõik autoomanikud. Tallinna linn saab näiteks sel aastal teede ehitamiseks riigikassast ainult kolm miljonit eurot. Samas kui Tallinna tanklates tangitakse kütust, millelt laekuv aktsiis on suurusjärgus 120 miljonit eurot ja Tallinnas ning Harjumaal kokku üle 200 miljoni euro.  Kokku makstakse kütuseaktsiisi aastas rohkem kui 400 miljonit ja 75% oleks seega üle kolmesaja miljoni euro. Samas on Maanteeameti eelarve 264 miljonit eurot. Kui ei toimuks ümberjaotust, siis peaks Tallinn saama iga aasta pea sada miljonit eurot teede ehitamiseks. Kui saaks isegi pool sellest ja ülejäänud pool läheks regionaalpoliitikaks ehk siis ümberjagamisele, peaks riigilt saadav summa olema ikkagi suurusjärgus viiskümmend miljonit eurot. Siia ongi pealinna auklike teede põhjus maetud.

Kõik need, kes ütlevad, et Tallinna võtku raha Tallinna Televisoonist, on seega tõest üsna kaugel kuna Tallinna TV peale kulub alla kolme miljoni euro aastas.  See ei tähenda, et ma annan hinnangu linnavalitsuse sellisele rahakasutusele. Ma ütlen vaid, et tegemist on oluliselt erinevate summadega ja televisiooni sulgemine ei lahenda sisulist probleemi. Sisuline probleem on ikkagi, et kohalikud omavalitsused peavad tänavate korrashoiu eest korjama inimestelt tulumaksu ning kütuseaktsiisist ehitatakse  suuri ristmikke keset põlde. Jah nii see kahjuks on. Tallinna autojuhid maksavad aktsiisi ja nende rahade eest  tuleb Tallinna tänavatele tagasi alla viie protsendi makstud rahast. Praegune süsteem soosib käitumist, et iga linn või vald paneks oma piirile tõkkepuu ja hakkaks võõrastelt raha võtma.  Kui tasuta ühistransport on tasuta ainult Tallinna elanikele, siis Tallinna tänavatel sõitmine (ja loomulikult ka teiste omavalitsuste teedel) peaks tasuta olema ju ainult tallinlastele. Arvestades meie maksusüsteemi on varsti iga kohaliku omavalitsuse teejupil tõkkepuu ees.  Siis kasvaks ka Tallinna elanike arv ja maksulaekumised.

Kas ei oleks mõtekam kui kohalikud omavalitsused ei vastuta teede-tänavate eest ja kogu aktsiis läheks Maanteeameti käsutusse? Kui teede ja tänavate ehitamine oleks Maanteeameti käes oleks sel kaks plussi.

Esiteks vaadatakse kogu teede-tänavate võrku siis ühest kohast ja lihtsam on panna prioriteete. Praegu on meil neid vürstiriike, kes igaüks oma mätta otsast vaatab, liiga palju. See, mis tundub mõistlik ühest vaatenurgast ei pruugi suurt pilti omades sugugi mitte nii mõistlik olla.

Teiseks oleks siis meil parem kompetents ja me raiskaks vähem juhtimiseks vajaminevat ressurssi. Praegu toimub väga suur dubleerimine, sest spetsialistid peavad olema nii kohalikes omavalitustes kui ka Maanteeametis.

Kokkuvõttes on minu ettepanek anda kõik teed-tänavad v.a. kvartalisisesed teed Maanteeameti hallata ja ehitada teid-tänavaid sinna, kus rohkem autosid sõidab. Mitte sinna kuhu on poliitiline tahe tee ehitada.  Ja raha teedesse läheks siiski kolmveerand aktsiisist pluss Euroopa Liidu toetused, mitte koos Euroopa Liidu toetusega kolmveerand kütuseaktsiisi ulatuses. Nii lihtne see ongi. Muidu me oma teid-tänavaid korda ei saa.