Arengufond on ajalugu. Kuidas edasi?

Riigikogu majanduskomisjon otsustas, et Arengufond sellisel kujul ei jätka. Olin Arengufondi nõukogu esimees selle alustamisel ja seda rolli täitsin kaks aastat (jaanuar 2007 kuni märts 2009). Tuleb tunnistada, et enne Arengufondi loomist ei olnud ma sellise fondi vajalikkuses väga veendunud. Põhjus oli väga lihtne. Arvasin siis ja arvan ka täna, et tänases maailmas käib spetsialiseerumine […]