Pensionifondid võiks osa raha põllumajandusse investeerida

Endine hansapankur Indrek Neivelt soovitab põllumeestel vähendada võlakoormat ja kaasata investoreid. Näiteks müüa maa pensionifondidele ja olla ise rentnik.