Üks pank müügis. Kolm panka müügis. Kes pakub rohkem?

by Indrek Neivelt

Eilsete ajalehtede pealkirjade järgi oli müügis üks pank. Täna juba kolm. Homme on ilmselt pealkiri, et Eestis on müügil neli panka. Neljanda panga müük, õigemini väikese osaluse müük, on fakt. Esimesed kolm on kuulujutu tasemel aga neljas ehk LHV korraldab ka tegelikult oma aktsiate müüki. Pealkirju jätkuks veel pikaks ajaks.
Vaadates suurt pilti, siis võimendub Balti riikide panganduses praegu kaks trendi.

Esiteks on käsil panganduse ärimudeli muutumine. Universaalpanganduse jätkusuutlikkus on suuresti küsimärgi all üle kogu maailma. Uusi ettevõtteid, mis pangandust muudavad, sünnib iga päev. Ja ärimudel muutub. Kui varem spetsialiseeruti pigem ühe piirkonna teenindamisele, siis tulevikus spetsialiseerutakse pigem tootele. Suurte universaalpankade asemele tulevad spetsialiseerunud ettevõtted. Ja klienti teenindatakse üle riikide piiride. Transferwise on siin üheks näiteks.
Lisaks sisenevad pangandusärisse paljud suurfirmad nagu näiteks Apple või Amazon. Nad ei ole traditsioonilised pangad nagu me oleme harjunud mõtlema aga nad pakuvad teenust, mida seni on peetud pankade pärusmaaks. Neil võib olla isegi panganduslitsents kui seadus seda nõuab.
Ka olemasolevad pangad muutuvad: nad vähendavad oma tooteid ja loobuvad paljude segmentide või isegi piirkondade teenindamisest. Danske panga eelmise aasta otsused Balti riikide äride kohta on üheks näiteks. Toodete ja tegevuste kärpimine toimub täna kõikides suuremates pankades.

Teiseks ei ole Balti riigid atraktiivne piirkond väliskapitalile. Turud on väikesed. Elanike arv väheneb ja majanduskasv on madal. Kui paneme juurde ka geopoliitilise olukorra, siis saame aru miks ratsionaalne kapital siia eriti ei kipu. Seda peaksime endale ausalt tunnistama.

Arvestades kõike eelnevat on tõenäoline, et siinsed pangad muutuvad ja spetsialiseeruvad rohkem. Samuti tuleb turule kindlasti uusi tegijaid, kes on tootespetsialistid. Pankade müük ei ole väga tõenäoline.
Kokkuvõttes võib öelda, et selge on kaks asja. Esiteks on panganduses ees suured muutused ja teiseks kliendid ei pea oma raha pärast muretsema.